Pes roku

Soutěž o nejlepšího psa Retriever klubu CZ – rok 2016

Jako každý rok i letos vyhlašuje RK CZ soutěž o nejlepšího psa roku. Soutěž je vypsána pro každé plemeno zvlášť, vyhodnocen a vyhlášen bude pouze nejlepší pes a nejlepší fena v každém plemeni a z nich potom absolutní vítěz. Psi registrovaní do soutěže musí být v majetku člena klubu. Počítají se výstavy a zkoušky z celého kalendářního roku 2016.

 Kopie posudků/kartiček/tabulek + kopii průkazu spolu s vyplněnou tabulkou výpočtu bodů

( bez koeficientu pro jednotlivá plemena!!!) původu zašlete nejpozději do 31.března 2017      na uvedenou adresu výhradně v listinné podobě. Prosíme účastníky, aby výsledky posílali zkompletované co nejpřehledněji. Rozhodující pro uzávěrku je datum podání na poště. Prosíme o zasílání v čitelné (strojové) formě.  Upozorňujeme, že na pořadí v závěrečných soutěžích výstav, stejně jako na vítězství ze zkoušek bude brán zřetel pouze, bude-li oficiálně potvrzeno zápisem v PP nebo doloženo potvrzením organizátora výstavy či zkoušek. Body získané na Světové nebo Evropské výstavě psů v daném roce se počítají jako MVP, ale násobí se koeficientem 3. Výstavy v zahraničí se násobí koeficientem 2. Titul CAC ČMKU je de facto duplicitní titul a žádné další body za něj nelze připočíst. Z jedné výstavy v jednom dni a od jednoho rozhodčího lze započítat pouze 1 titul CAC.

 Při určování absolutního vítěze bude brána v úvahu početnost plemene a tedy obtížnost získání ocenění vzhledem ke konkurenci. Koeficient GR - 3; LR - 2,5; FCR - 2.

Vítězové budou kontaktováni do 30.4.2017 a ceny budou předány v rámci Klubové výstavy Retriever klubu na Konopišti 27.5.2017.

Prosíme účastníky soutěže, aby počítali s eventuální účastí pro převzetí cen.

Vyplněné tabulky spolu s potřebnými kopiemi zasílejte na adresu:
Lenka Malíková, Pamětník 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
V případě dotazů  tel. 603320262
mail: poradcechovu@rkcz.cz

 

1) Bodovací tabulka pro výstavy

Oblastní/krajský vítěz - 7 bodů
Národní vítěz - 15 bodů
Klubový vítěz/vítěz speciální výstavy – 25 bodů
Evropský vítěz mladých - 20 bodů
Evropský vítěz – 25 bodů
BOB na Evropské výstavě - 20 bodů
Světový vítěz mladých – 25 bodů
Světový vítěz – 30 bodů
BOB na Světové výstavě – 30 bodů

 

2) Bodovací tabulka pro zkoušky

 

Working testy:
Vítěz třídy E – 5 bodů
Vítěz třídy L – 10 bodů
Vítěz třídy M – 12 bodů
Vítěz třídy S – 15 bodů

 3) Canisterapeutické zkoušky  - 4 body

4) Bodovací tabulka pro záchranářské zkoušky

Vítěz vrcholové národní soutěže – 10 bodů
Umístění na vrcholové národní soutěži (2. a 3. místo) – 7 bodů
Vítěz vrcholové mezinárodní soutěže – 15 bodů
Umístění na vrcholové mezinárodní soutěži (2. a 3. místo) – 12 bodů
Vítěz Mistrovství ČR – 30 bodů
Umístění na Mistrovství ČR (2. a 3. místo) – 18 bodů
Vítěz Mistrovství světa IRO – 50 bodů
Umístění na Mistrovství světa IRO (2. a 3. místo) – 30 bodů
Umístění na Mistrovství světa IRO (4. – 10.místo) – 15 bodů
CACT – 10 bodů

              HLAVNÍ SPONZOR                               OSTATNÍ SPONZOŘI

                

                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

DALŠÍ SPONZOŘI

CHS Bohemiatilia

CHS Golden Erinor