Poděkování

Vážení vystavovatelé,

 

děkujeme za milé ohlasy na uskutečněnou výstavu a vaši účast. Rádi bychom zároveň poděkovali nejen sponzorům za hodnotné dary, ale samozřejmě všem, kdo se na výstavě podíleli ať už na přípravě (zpracování přihlášek, katalogu, přípravy kruhů) nebo přímo výstavní dny (vedoucí kruhu, tlumočníci, zapisovatelé, obsazení výstavní kanceláře atd). Bylo vás hodně a nebudu jednotlivě jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Díky všem za pomoc a věříme, že se zúčastníte i na jaře 2017. Již nyní jsou domluveni někteří velmi zajímaví rozhodčí :)

Zároveň Vás srdečně zveme na oblastní výstavu do Kelče, v červenci opět na Konopiště anebo v záři na tradiční Klubovou výstavu do Oslavan.

              HLAVNÍ SPONZOR                               OSTATNÍ SPONZOŘI

                

                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

DALŠÍ SPONZOŘI

CHS Bohemiatilia

CHS Golden Erinor