Představení rozhodčích

V nabídce menu byla přidána sekce s touto tématikou. Postupně budeme doplňovat i ostatní rozhodčí.

              HLAVNÍ SPONZOR                               OSTATNÍ SPONZOŘI

                

                                   

                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

DALŠÍ SPONZOŘI

CHS Bohemiatilia

CHS Golden Erinor